Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 543   projektov
1 nových

 Home » Autor » daniak

daniak

Spolu: 33 projektov,
s počtom stiahnutí: 511x
Top projektov: 0


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 33   |   Strana 1 / 1


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Analýza nakladania s OEEZ vo Veľkej Británii
90,4%
7,1 1x
Chemické zbrane z pohľadu toxikológie - účinky, riziká
85,1%
0,1 8x
Prehľad chemických analýz spracovania elektronického odpadu
83,1%
0,1 3x
Technologické využitie kolónovej výmennej chromatografie pri zmäkčovaní vody. Stanovenie tvrdosti vody
82,5%
0,1 9x
Príprava kyseliny chlorovodíkovej pomocou kolónovej iónovo výmennej chromatografie
80,6%
0,1 10x
Chemické zbrane z pohľadu toxikológie - účinky, riziká
80,6%
2,4 10x
Separácia kovov resp. ich zlúčenín z roztokov ich solí
80,3%
0,1 5x
Spektrofotometrické stanovenie niklu po extrakčnom oddelení medi
80,0%
0,1 6x
Tepelné spracovanie ocelí
79,9%
0,1 99x
Laboratórne cvičenie - Acidobázická (neutralizačná) titrácia
79,2%
0,1 27x
Laboratórne cvičenie - Elektrochemický rad napätia kovov
78,6%
0,1 22x
Stanovenie prechodnej tvrdosti vody, obsahu vápnika a horčíka a stanovenie obsahu chlóru
78,2%
0,1 32x
Stanovenie kofeínu a teofylínu v nápojoch metódou HPLC na reverzných fázach
77,1%
0,1 9x
Laboratórne cvičenie - Delenie heterogénnej zmesi
76,2%
0,1 21x
Laboratórne cvičenie - Elektrolýza vodných roztokov solí
76,1%
0,1 19x
Oxid siričitý ako znečisťujúci faktor a jeho možné chemické reakcie v životnom prostredí
76,0%
2,5 12x
Delenie cukrov metódou TLC
76,0%
0,1 10x
Laboratórne cvičenie - Určenie vzorca kryštalohydrátu soli
75,8%
0,1 6x
Kvalitatívna analýza organických kontaminantov vo vode metódou kapilárnej plynovej chromatografie
75,5%
0,1 6x
Laboratórne cvičenie - Práca s plynmi
75,1%
0,1 8x
Oxid siričitý ako znečisťujúci faktor a jeho možné chemické reakcie v životnom prostredí
75,0%
1,1 5x
Konduktometria - meranie
74,7%
0,2 39x
Laboratórne cvičenie - Acidobázický charakter roztokov
74,6%
0,1 19x
Železiarne Podbrezová a šrot
74,6%
0,1 7x
Analýza environmentálnych vzoriek metódou emisnej spektrometrie
74,3%
0,1 8x
Kvantitatívne stanovenie Cu v roztoku vzorky metódou AAS
73,5%
0,1 14x
Potenciometria - meranie
72,6%
0,2 37x
Klasická kvalitatívna analýza
71,5%
0,1 9x
Kinetika lúhovania
71,3%
0,1 5x
Fotometrické stanovenie mangánu
70,9%
0,1 7x
Gravimetrické stanovenie síranov v odpadovej vode
70,6%
0,1 8x
Spaľovňa odpadov Košice
63,0%
0,1 29x
Optimalizácia spektrochemických metód pre analýzu vybraných environmentálnych vzoriek
60,2%
5,2 1x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: