Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 701   projektov
0 nových

Materiály ku skúške z Hospodarskej geografie

«»
Prípona
.rar
Typ
študijný materiál
Stiahnuté
3 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41912
Posledná úprava
14.04.2013
Zobrazené
1 074 x
Autor:
veronika.skvarekova
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Poľnohospodárstvo
Poľnohospodárstvo poskytuje rastlinné a živočíšne produkty, zabezpečuje výživu ľudstva a suroviny pre priemysel. Hodnotou svojej výroby zaostáva za priemyslom, ale územne je najrozšírenejším a rozhodujúcim úsekom národného hospodárstva v Afrike, v Ázii i v krajinách Latinskej Ameriky. Najvyspelejšie poľnohosp.majú rozvinuté krajiny západnej Európy, USA, Kanada a Austrália.

Lokalizáciu poľnohospodárstva ovplyvňujú prírodné a socioekonomické činitele. Z prírodných činiteľov najmä: klíma (teplota, zrážky), pôdy(úrodnosť a kvalita), rélief (nadmorská výška, svahovitosť). Socioekonomické činitele: úroveň spoločnosti, doprava, trh, vlastníctvo pôdy, pracovná sila,... . Poľnohospodárska výroba sa delí na ratlinnú a živočíšnu.

Rastlinná výroba
Základom rastlinnej výroby je poľnohospodárska pôda, ktorá sa delí na: orná, s trvale trávnatými porastmi, s trvalými kultúrami. Úlohou rastlinnej výroby je pestovanie poľnohosp.plodín, ktoré zabezpečujú výživu obyvateľstva, krmivo pre poľnohosp.zvieratá a suroviny pre priemysel. Na svetovú rastlinnú výrobu pripadá 65% poľnohosp.výroby.

Obiloviny:
Hlavné plodiny, ktoré majú celosvetový význam vo výžive ľudstva, sú obiloviny a zemiaky. Najdôležitejšia je produkcia obilovín, ročne sa zberá asi 2 mld. ton, najmä pšenica, ryža, kukurica, jačmeň. Vo vyspelých krajinách viac ako polovica produkcie výroby obilovín sa používa ako krmivo, v menej rozvinutých krajinách tvoria obiloviny hlavnú zložku výživy obyvateľstva.Najväčšiu nadprodukciu majú USA, Kanada, Argentína. Austrália a Francúzko, zároveň tvoria spolu z Ukrajinou, Kazachstanom a východnou Čínou a indickými nížinami hlavné obilnice sveta.
...


Kľúčové slová:

hospodárska geografia

poľnohospodárstvo

rastlinná výroba

plodiny

plantážne plodinyObsah:
 • Poľnohospodárstvo
  Rastlinná výroba
  Obiloviny
  Technické plodiny dôležité vo výžive ľudstva
  Významné plantážne plodiny na výživu obyvateľstva
  Technické plodiny dôležité ako surovina pre ľahký priemysel
  Najvýznamnejšie pochutiny
  Typy poľnohospodárstva na svete
  Primárny sektor
  Sekundárny sektor
  Terciálny sektor

Zdroje:
 • Hospodárska geografia - Marenčáková