Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 586   projektov
0 nových

Pamäťové zariadenia počítača

«»
Prípona
.doc
Typ
SOČ
Stiahnuté
197 x
Veľkosť
0,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13855
Posledná úprava
19.01.2009
Zobrazené
7 150 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Na to, aby počítač mohol pracovať, potrebuje si uchovávať údaje. K tomu slúžia pamäťové zariadenia počítača – pamäte – súčiastky, vyrábané preto aby mohli prijímať, uchovať a podľa potreby reprodukovať dáta. Tieto dáta sú v pamätiach uložené v dvojkovej sústave – pomocou hodnôt 1 a 0. Hodnoty1 alebo 0 sú najmenšie kapacitné jednotky – bity.
Základné delenie pamätí:
vnútorná – pozostáva z integrovaných obvodov (polovodičových pamätí)
vonkajšia – diskové zariadeniaOBSAH
1. ÚVOD 2
2. METODIKA PRÁCE 3
3. PAMÄŤOVÉ ZARIADENIA POČÍTAČA 4
3.1. VNÚTORNÁ PAMÄŤ 5
3.1.1. Delenie vnútorných pamätí 5
3.1.1.1. Rozdelenie podľa prístupu 5
3.1.1.2. Rozdelenie podľa možnosti zápisu a čítania 6
3.1.1.3. Rozdelenie podľa princípu základnej pamäťovej jednotky 7
3.1.2. Typy operačnej pamäte 8
3.1.2.1. EDO RAM 8
3.1.2.2. Synchrónna DRAM – SDRAM (Synchronous DRAM) 8
3.1.2.3. Rambus DRAM - RDRAM 9
3.2. VONKAJŠIA PAMÄŤ 10
3.2.1. Pevný disk – HDD (HarDDisk) 10
3.2.1.1. Štruktúra pevného disku 10
3.2.1.2. Geometria pevného disku 10
3.2.1.3. Proces zapisovania / čítania dát 11
3.2.2. Jednotka CD–ROM (Compact Disk Read Only Memory) 11
3.2.2.1. Štruktúra jednotky CD-ROM 12
3.2.2.2. Disk CD 12
3.2.2.2.1. Delenie diskov CD 12
3.2.2.3. Proces čítania dát 13
3.2.3. Disketová jednotka 13
3.2.3.1. Štruktúra disketovej jednotky 14
3.2.3.2. Disketa 14
3.2.4. Ďalšie záznamové zariadenia 14
3.2.4.1. Mechanika ZIP 14
3.2.4.2. Mechanika DVD 15
4. VLASTNÁ PRÁCA 16
5. DISKUSIA 21
6. ZÁVER 22
7. RESUMÉ 23
8. POUŽITÁ LITERATÚRA 24


Kľúčové slová:

počítač

pamäť

počítačová pamäť

vnútorná

vonkajšia

rozdelenie

zápis

čítanie

operačná pamäť

ram

rom

rdram

dram

sdram

edo ram

hdd

harddisk

cd rom

pevný disk

cd

štruktúra

dvd

zip

...Zdroje:
  • 1 Valášek, P. a kol.: Polovodičové paměti. Ben, Praha 2000
  • 2 HARDANCOURT, A.: Poznej svůj počítač. Praha, Grada 1995
  • 3 Broža, P.: Stavíme si počítač. Computer press, Praha 2002
  • 4 Broža, P.: Vypalujeme CD. Computer press, Praha 2002
  • 5 Hlavenka, J. a kol.: Výkladový slovník výpočetní techniky a komunikací. Compurer press,
  • Praha 1997