Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 826   projektov
17 nových

Opisy a rozdiely niektorých verbunkových tancov

«»
Prípona
.doc
Typ
SOČ
Stiahnuté
2 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
13678
Posledná úprava
04.06.2021
Zobrazené
3 139 x
Autor:
jean8
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Keď sa na medzinárodných fórach predstavujú jednotlivé krajiny, jedným zo znakov je ľudová kultúra - kroje, piesne, hudba, tanec, či rôzne starodávne predmety. Najmä v súčasnosti, keď predovšetkým v kultúre dochádza ku globalizácii, je dôležité zachovať dedičstvo predkov a uchovať všetky jedinečné znaky, ktoré sú typické pre príslušný národ a krajinu. Pri tomto procese vystupuje do popredia myšlienka zachovania jedinečnosti všetkých národov vstupujúcich do zjednoteného spoločenstva.
Ak sa na ľudovú kultúru pozrieme z dnes tak veľmi vyzdvihovaného komerčného hľadiska, aj tu je jej význam nenahraditeľný. Ľudová kultúra sa môže pri správnej propagácii stať významným lákadlom turistického ruchu. Stúpa význam vidieckého turizmu do lokalít nezasiahnutých civilizáciou. Na bohatosť foriem ľudovej kultúry Slovenska vplýval okrem prírodných faktorov i zložitý historický vývoj, etnické a konfesionálne faktory, rôzne migračné prúdy, administratívne členenie a mnohé ďalšie vplyvy.
Ľudová kultúra je objektom vedy, ktorá sa nazýva národopis (etnografia, etnológia). Formovala sa postupne a korene siahajú do počiatkov 19.storočia. Táto veda sa časom spresňovala a zdokonaľovala až sa rozčlenila na etnografiu a folkloristiku. Etnografia sa zaoberá materiálnou a duchovnou ľudovou kultúrou a skúma obydlia, predmety, kroje, povery a zvyky. Folkloristika sa zaoberá umeleckou ľudovou kultúrou, výskumom piesní, tancov, detských hier, divadla a slovenského umenia.
...

Kľúčové slová:

tanec

verbunk

verbunkový tanec

tanečné figúry

vojenské tance

folkór

folklórny tanec

ľudová kultúra

vebovanie

vojna

kroj

tanečníkObsah:
 • Úvod -4-
  1. Tanec a jeho druhy -5-
  1.1 Tanec neurčený pre javisko
  1.1.1 Ľudový tanec -5-
  1.1.2 Spoločenský tanec -6-
  1.2 Javiskový - Scénický tanec
  1.2.1 Klasický tanec -6-
  1.2.2 Charakterový tanec -6-
  1.2.3 Balet -7-
  1.2.4 Moderný tanec -7-
  1.2.5 Scénický ľudový tanec -7-
  2. Folklór -8-
  2.1 Funkcia autentického folklóru -8-
  2.2 Funkcia štylizovaného folklóru -9-
  3. Tance vojenské -9-
  4. Verbunkové tance -10-
  4.1 Košický verbunk z Fintíc -11-
  4.2 Virbunk z brutoviec -13-
  4.3 Parobská karička zo Strážskeho -13-
  4.4 Solomaďar z Nižnej Vole -15-
  4.5 Fogáš z Nižnej Vole -15-
  4.6 Marhaňska z Nižnej Vole -16-
  4.7 Bašistovská z Nižnej Vole -17-
  4.8 Verbunk z Východnej -18-
  4.9 Verbunk z Cinobane -19-
  4.10 Verbunk vo vrchovskej oblasti -20-
  4.11 Tanec Turkov zo Šaštína -20-
  4.12 Verbunk z Myjavy -22-
  Záver
  Použitá literatúra

Zdroje:
 • Nosáľ, Š.: Choreografia ľudového tanca
 • Zálešák, C.: Ľudové tance na Slovensku, Osveta, Bratislava, 1964
 • Zálešák, C.: Horňácky odzemok a verbuňk, Praha, 1950
 • Zálešák, C.: Pohronské tance, Martin, 1953
 • Zálešák, C.: Opisovanie ľudových tancov, Martin, 1956
 • Bartók, B.: Slovenské ľudové piesne, Bratislava, 1959