Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 278   projektov
2 nových

Vypracované maturitné otázky z Geografie

«»
Prípona
.rar
Typ
maturitné otázky
Stiahnuté
279 x
Veľkosť
13,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
41046
Posledná úprava
01.04.2013
Zobrazené
10 004 x
Autor:
vcielocqa
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Komplet kvalitne vypracované maturitné otázky č. 1 až 30 z Geografie pre Gymnázium.

Maturitná otázka číslo 1
ÚLOHA 1
a.) Ktoré sú základné kritéria členenia dopravy a aké druhy dopravy podľa nich rozoznávame , popíšte jednotlivé druhy dopravy.

1. ) podľa charakteru prostredia:
-pevninská:
-suchozemská
-vodná
-námorná
-vzdušná

2.) podľa druhu použitej dopravnej cesty:
-železničná
-cestná
-vnútrozemská vodná (rieky, jazerá, umelé vodné cesty)
-potrubná
-námorná
-letecká
-špeciálne druhy dopravy

Železničná doprava
-preprava nákladov veľkých objemov na veľké vzdialenosti
-preprava osôb v pravidelných intervaloch - veľké počty cestujúcicich
-TGV – Francúzsko, Hikari – Japonsko, Nemecko a USA
-tunely- Honšú– Hokkaido v dĺžke 54km, pod LaManche v dĺžke 50km
...

Kľúčové slová:

geografia

maturita

vypracované otázky

gymnáziumObsah:
 • Maturitná otázka číslo 1
  ÚLOHA 1
  a.) Ktoré sú základné kritéria členenia dopravy a aké druhy dopravy podľa nich rozoznávame , popíšte jednotlivé druhy dopravy.
  b.) Vymenujte smery vývoja dopravy.
  ÚLOHA 2
  a.) Popíšte ako a v dôsledku čoho sa mení teplota a slanosť morskej vody od rovníka k pólom.
  b.) Opíšte vznik a typy podpovrchovej vody.
  c.) Rozlíšte základne pohyby morskej vody, príčiny vzniku a prejavy a dôsledky.
  ÚLOHA 3
  a.) Vyberte tie ktoré patria do románskej j.s. a ostatne priraďte tam kam patria.
  b.) Priraďte charakteristiky k daným štátom : Poľsko, Nemecko, Maďarsko, Rakúsko
  c.) Slepá mapa Európy. Štáty a hlavné mestá, ostatné geografické útvary.

  Maturitná otázka číslo 2
  ÚLOHA 1
  a.) Vymenujte a definujte kategórie do ktorých sú rozdelené turistické oblasti Slovenska.
  b.) Vymenujte významné oblasti cestovného ruchu Európy a priraďte ich ku kategóriám cestovného ruchu.
  ÚLOHA 2
  a.) Z uvedených pojmov vytvorte dvojice, pojmy definujte.
  b.) Vysvetlite ako ovplyvňujú prírodné a socio-ekonomické pomery rozmiestnenie sídel na týchto prípadoch
  c.) Uveďte príklady a vysvetlite funkciu miest
  ÚLOHA 3
  a.) Vypočítajte pod akým uhlom dopadajú slnečné lúče na zemský povrch
  b.) Na mape s mierkou 1 : 50 000 je jazero, ktoré má plochu 3cm2. Aká je skutočná plocha jazera?
  c.) Zistite koľko hodín miestneho času je v Los Angeles, ak v Košiciach je...

  Maturitná otázka číslo 3
  ÚLOHA 1
  a.) Rozdeľte povrchovú vodu a popíšte vlastnosti riek(prietok, riečna sieť, režim odtoku, povodie, rozvodie).
  b.) Popíšte umelé vodné nádrže a uveďte príklady sveta.
  c.) Rozdeľte ľadovce.
  d.) Popíšte veľký a malý kolobeh vody.
  ÚLOHA 2
  a.) Vyberte oblasti, ktoré patria do
  b.) Na jednotlivé druhy dopravy podľa použitej dopravnej cesty uveďte najtypickejšie regióny.
  c.) Uveďte podmienky lokalizácie dopravy
  ÚLOHA 3
  a.) Podľa mapky Austrálie riešte úlohy
  b.) Doplňte názvy priekop v oceánoch
  c.) Z nasledujúcich ostrovov a súostroví vyberte tie, ktoré nepatria do Oceánie a určte ich polohu
  d.) Priraďte rieky k oceánom, do ktorých sa vlievajú

  Maturitná otázka číslo 4
  ÚLOHA 1
  a.) Určte polohu SR.
  b.) Vymenujte štátne celky, ktoré sa na našom území vyskytovali, definujte aké zmeny štátnych hraníc nastali po roku 1918.
  ÚLOHA 2
  a.) Popíšte rastlinné a živočíšne formácie Európy a lokalizujte ich na mape.
  b.)Porovnajte najvyššie a najnižšie miesta Európy s ostatnými svetadielmi.
  c.) Na slepej mape určte podľa čísel pohoria, rieky a nížiny Európy.
  d.) Porovnajte klímu v Košiciach a St.Tropez.
  ÚLOHA 3
  a.) V každej zo skupín je jeden druh , ktorý do nej nepatrí, určte ho a zaraďte do vegetačného pásma.
  b.) Doplňte tabuľku
  c.) Priraďte do spoločenstva

  ... atď. ...

  Maturitná otázka číslo 30
  ÚLOHA 1
  a.) Definujte pojmy
  b.) Vysvetlite pojmy a opíšte faktory, ktoré ich ovplyvňujú.
  c.) Vymenujte faktory, ktoré ovplyvnili rozmiestnenie obyvateľstva vo svete.
  ÚLOHA 2
  a.) Opíšte proces výmeny tepla medzi zemským povrchom a atmosférou.
  b.) Opíšte klimatotvorné činitele a ich vplyv na mikro a makroklímu.
  c.) Zakreslite do schémy a vysvetlite všeobecnú cirkuláciu ovzdušia.
  d.)Vypočítajte aká bude teplota na Gerlachovskom štíte za predpokladu priemerného teplotného gradientu, ak v KE je 10°C.
  ÚLOHA 3
  a.) Vypočítajte rozdiel miestnych časov medzi najzápadnejším a najvýchodnejším bodom SR.
  b.) Aké princípy sa uplatňujú pri vytyčovaní štátnych hraníc.
  c.) Napíšte do akej rieky sa vlievajú

Zdroje:
 • Vypracované na základe poznámok, internetu a atlasov na základe otázok priamo od vyučujúceho