Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

45 032   projektov
0 nových

Ranná talianska lutnová renesancia s prihliadnutím na dielo Francesca Canovu da Milana

«»
Prípona
.rar
Typ
diplomová práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
348
Posledná úprava
05.04.2017
Zobrazené
6 267 x
Autor:
-
Facebook icon Zdieľaj na Facebooku
Detaily projektu
Popis:
Touto prácou by som chcel nadviazať na moju bakalársku prácu (Francesco Canova da Milano, jeho život, tvorba a problematika interpretácie tohto obdobia). Obdobie ranej talianskej renesancie ma zaujalo preto, lebo počas mojich štúdií bola v popredí hlavne španielska a anglická lutnová renesancia. Po objavení hudby F. da Milana by som rád upozornil na tohto geniálneho lutnistu, či už touto prácou, alebo ako interpret.

Úvodná kapitola pojednáva o vzniku lutny, z čoho vznikla, ako sa rozšírila do celej Európy. V podkapitole rozoberám lutnovú notáciu, akým spôsobom sa notácia vyvíjala v krajinách dôležitých pre lutnovú hru ako boli Nemecko, Španielsko, Francúzsko a Taliansko.

V druhej kapitole naznačujem vývoj lutnovej hudby v Taliansku, vysvetľujem, čo bol dôvod rozvoja lutnovej hudby v tejto časti Európy. Hnacou silou bolo vynájdenie kníhtlače a výsadné právo O. Petrucciho na vydávanie hudby lutnistov, ktorý získali aj prívlastok „Petrucciho lutnisti“. V roku 1507 - 1508 vyšli prvé lutnové zbierky od Spinaccina a J. Dalzu a stali sa dôležitými manuskriptami pre lutnovú hru.

Po dlhšom čase - v roku 1536 vyšla zbierka „božského“ F. da Milana, ktorý ovplyvnil lutnový vývoj v Taliansku. Leit motívom tejto práce je osobnosť F. Canovu da Milana, ktorý ovplyvnil i nasledujúcu kapitolu. Hovorí o formách, ktoré sa v tomto období používali v lutnovej hre.

Kľúčové slová:

Francesco Canova da Milano

renesančná hudba

spagna

neimitačný ricercar

fantázia

lutnové zbierkyObsah:
 • 1. Úvod -6-
  2. Historický vývoj lutny -8-
  Prehľad lutnovej notácie -11-
  3. Lutnové zbierky talianskej renesancie -16-
  4. Formové druhy talianskej lutnovej renesancie -18-
  4.1 Fantázia -18-
  4.2 Ricercar -20-
  4. 3. 1. Prelúdiový alebo rapsodický ricercar -20-
  4. 3. 2. Neimitačný ricercar -21-
  4. 3. 3. Imitačný ricercar -21-
  4. 4. Spagna -22-
  5. Lutnový virtuózi talianskej renesancie -24-
  6. Osobnosť francesca canovu da milana a jeho tvorba
  6.1. Život -32-
  6. 2. Dielo -35-
  Použitá literatúra
  Prílohy

Zdroje:
 • The New GROVE Dictionary of music and musicians, Publisher: London : Macmillan Publishers ; Washington, D.C. : Grove's Dictionaries of Music, 1980
 • Die Musik in Geschichte und Gegenwart : allgemeine Enzyklopädie der Musik / begr. von Friedrich Blume. - 2., neubearb. Ausg. / hrsg. von Ludwig Finscher. - Kassel [u.a.] : Bärenreiter ; Stuttgart [u.a.] : Metzler. - ISBN 3-7618-1100-4 (Bärenreiter) - ISBN 3-476-41022-6 (Metzler)
 • Váňa, F.: Sborník prací pedagogickej fakulty univerzity Palackého v Olomouci, 1979, Notační principy loutnových památek v českých zemích.
 • Chilesotti, Oscar: Luitista della prima meta del secolo XVIo, in:
 • Sammelbande der Internationalen Musikgesellschaft, 4. roc. (1903).zosit 3, s. 382-403.
 • Kytara, č. 4, ročník 1/2003
 • Internet