Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 609   projektov
7 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 95   |   Strana 1 / 3


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Štyri labáky z fyziky 2 (kontrola voltmetra, gradácia kondenzátora, vektor intenzity zemského magnetického poľa, polomer krivosti šošovky)
92,3%
0,2 31x
Fyzika II. - optika, elektrina a magnetizmus, elektrikcký prúd, magnetostatika
92,3%
0,9 22x
Fyzika 2
90,1%
3,7 203x
Poznámky z prednášok z predmetu Fyzika 2
88,6%
2,9 6x
Protokoly z predmetu Fyzika 2
86,3%
0,8 16x
Laboratórne merania z predmetu Fyzika 2
86,0%
2,6 14x
Fyzika 2 - laboratórne merania
84,2%
1,5 65x
Meranie valčeka pomocou mikrometra a posuvného meradla, Určenie objemu valca z jeho rozmerov
84,2%
0,2 32x
Úvod do vysokoškolskej fyziky
83,9%
8,0 1x
Overenie platnosti Faradayových zákonov
83,9%
0,4 2x
Fyzika 2 (Kontrola voltmetra, Meranie vnútorného odporu, Meranie horizontálnej zložky)
83,4%
0,1 11x
Mapovanie elektrického poľa v roztokoch silných elektrolytov
83,3%
0,3 16x
Hallov jav - referát
81,9%
0,1 3x
Fyzika 2 - ťahák z teórie
81,8%
0,1 13x
Druhy energie a ich vzájomné premeny
81,6%
0,2 0x
Kontrola voltmetra normálovým ampérmetrom - laboratórne cvičenie
81,6%
0,2 2x
Určenie merného náboja elektrónu magnetrónom
81,6%
0,4 14x
Fyzika 2
81,5%
5,9 21x
Meranie polomeru krivosti šošovky pomocou Newtonových krúžkov - laboratórne cvičenie
81,1%
0,1 3x
Určenie šírky zakázaného pásma polovodičov
80,4%
0,1 9x
Meranie závislosti odporu termistora od teploty - laboratórne cvičenie
80,4%
1,5 24x
Meranie z fyziky - Meranie charakteristiky žiarovky
80,1%
0,1 3x
Fyzika 2 - laboratórne zadania
80,0%
1,5 12x
Určenie planckovej konštanty z fotoelektrického javu
79,9%
0,1 3x
Fyzika 2 - vypracované labáky
79,9%
7,5 19x
Fyzika 2
79,9%
0,1 1x
Meranie priemerov dvoch najmenších difrakčných krúžkov
79,6%
0,4 0x
Príklady pre fyziku 2
79,6%
0,3 10x
Kontrola voltmetra normálovým ampérmetrom (obsahuje graf)
79,4%
0,2 1x
Fyzika 2 - referáty
79,3%
0,2 7x
Fyzika - objem valca
79,2%
0,1 39x
Meranie horizontálnej zložky vektora intenzity zemského magnetického poľa tangentovou buzolou (+graf)
78,8%
0,2 48x
Určenie momentu zotrvačnosti dvoch daných telies vzhľadom na os prechadzajúcu ich ťažiskom
78,6%
0,2 2x
Kontrola voltmetra normálovým ampérmetrom (trieda presnosti voltmetra a korekčná krivka)
78,1%
0,1 9x
Fyzika 2 - laboratórne cvičenia
77,9%
5,1 22x
Fyzika 2 - riešené príklady
77,8%
0,1 16x
Fyzika 2 - referáty - 2.časť
77,5%
0,4 8x
Fyzika II - Vypracované základné otázky
77,5%
0,5 33x
Ťahák na predmet Fyzika 2
77,3%
0,1 52x
Doporučené príklady ku skúške z predmetu Fyzika II
77,0%
0,1 20x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: