Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 538   projektov
3 nových

Výsledky vyhľadávania pre: európska únia

Výsledky v


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 279   |   Strana 1 / 7


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Regionálna politika EÚ a štrukturálne fondy - dejiny ekonomických teórií
100,0%
4,5 79x
Smernica o službách na vnútornom trhu, liberalizácia obchodných služieb
100,0%
0,1 9x
Analýza a vývoj HDP za posledných 10 rokov, HDP na obyvateľa EÚ 27
100,0%
0,1 29x
Vstup Slovenskej republiky do Európskej menovej únie a dopady vstupu
100,0%
0,4 14x
Postoje v členských štátoch európskej únie k problematike eutanázie
99,8%
0,5 1x
Kohézna politika (seminárna práca z predmetu Európska únia)
99,0%
0,1 33x
Európa 2020 a klastrová politika Európskej únie
99,0%
0,1 5x
Príčiny a dôsledky dlhovej krízy v Európe
98,6%
0,1 6x
Sociálna politika - Vzdelávacia politika
98,5%
0,1 81x
WTO - svet, Európska únia a Slovensko
98,0%
0,4 109x
Spoločná obchodná politika EÚ
96,8%
0,1 38x
Európsky priestor slobody, bezpečnosti a práva
96,5%
0,1 2x
Zavedenie Eura (História Európskej únie a Eura, Legislatívne potreby zavedenia Eura, Národný plán zavedenia Eura...)
96,3%
0,3 7x
Dohoda o pridružení Slovenskej republiky k Európskej únii
96,0%
0,1 2x
Rozpočtová politika EÚ
95,7%
3,0 19x
Vývoj nezamestnanosti v štátoch eurozóny
95,3%
0,3 51x
Eurofondy a europrogramy Európskej únie pre Slovensko
94,7%
2,4 73x
Kontrola režimu na hraničných priechodoch policajnými útvarmi
94,5%
0,1 5x
Holandsko - trh práce a politika zamestnanosti
94,3%
0,5 8x
Slovensko a európska integrácia
94,3%
0,1 58x
Európsky sociálny fond
94,2%
0,2 22x
Legislatívny proces a uverejňovanie právnych noriem európskeho práva
94,2%
0,1 7x
Transeurópske siete
93,8%
3,4 6x
Integračné procesy v EÚ - 50 vypracovaných otázok na skúšku
93,7%
0,2 114x
História vzniku Európskej únie, jej charakteristika
93,1%
0,1 3x
Aplikovaná sociálna politika (krátka verzia)
92,4%
0,2 26x
Európska integrácia a Slovensko v európskej menovej únii
92,3%
0,4 27x
Bankovníctvo v EÚ (kompletné prednášky a podklady)
92,3%
1,6 1x
Vývoj nezamestnanosti v Európskej únii
92,1%
0,9 22x
Dopad prechodu na euro
92,0%
0,3 21x
Perspektívy riešenia cyperskej otázky vo svetle otvorenia prístupových rokovaní EÚ s Tureckom
92,0%
0,3 4x
Využívanie štrukturálnych fondov na zabezpečenie rozvoja malého a stredného podnikania
91,9%
0,1 3x
Seminárna práca na tému Európska menová únia
91,9%
0,1 6x
Proces integrácie Bulharska a Rumunska do Európskej únie
91,7%
0,5 5x
Politicko-ekonomické dôsledky integrácie SR do EÚ
91,6%
0,1 55x
Kreovanie Európskej únie
91,4%
0,2 2x
Přednášky z předmětu Ekonomika a politika EÚ
91,3%
0,3 2x
Podmienky vyrovnávania a perspektívny vývoj rastu ekonomiky Slovenskej republiky v rámci EÚ
91,3%
0,2 3x
Slovensko a EÚ, vtup Slovenska do eurozóny
91,1%
0,4 10x
Subjekty zabezpečujúce ochranu osobných údajov v EU
91,0%
0,1 11x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: