Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 303   projektov
13 nových

Prezentácie z predmetu Základy environmentalistiky (materiály)

«»
Prípona
.rar
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
67 x
Veľkosť
45,1 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
8266
Posledná úprava
09.02.2018
Zobrazené
2 458 x
Autor:
houmer
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Definície a pojmy
» Ekológia - veda o vzťahoch medzi organizmami a ich prostredím
» Predmetom skúmania je biosféra, vzťahy v nej a navonok
- autekológia
- demekológia
- synekológia
- ekológia krajiny
» Ekologické zákony = nemeniteľné zákony prírody napr. ekologický zákon minima: vývoj organizmu závisí od najmenej priaznivého faktora napr. teploty, vlhkosti, koncentrácie živín ...

Definície a pojmy
» Environmentalistika - odbor zaoberajúci sa vzťahmi a procesmi medzi všetkými druhmi ľudskej činnosti a prostredím, v ktorom sa realizujú.
» Predmetom skúmania je antroposféra, (synonymá noosféra, technosféra, sociosféra) - sféra spolupôsobenia prírody a ľudskej spoločnosti
- technológia životného prostredia
- fyziotaktika
- ekosozológia
» Environmentálne zákony = právne, ktoré tvorí človek na ochranu (životného, okolitého) prostredia - okolia - napr. zákon o vodách, o odpadoch, o ochrane ozónovej vrstvy Zeme ...

Kľúčové slová:

problematika

životné prostredie

prírodné zdroje

kvalita materiálov

prostredieObsah:
 • Úvod do problematiky
  Globálne, regionálne a lokálne problémy žp
  Prírodné zdroje
  Antropogénne znečisťovanie životného prostredia
  VPlyv technológií na životné prostredie
  Environmentálna kvalita materiálov a prostredia