Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 690   projektov
0 nových

Marketing - vypracované otázky (40)

«»
Prípona
.doc
Typ
vypracované otázky
Stiahnuté
55 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
14151
Posledná úprava
15.07.2012
Zobrazené
1 178 x
Autor:
kyanid696
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
1. Marketing jeho úloha a postavenie v ekonomike.

Marketing – je spoločenský a riadiaci proces, v ktorom jednotlivci a skupiny získavajú prostredníctvom vytvárania a výmeny produktov a hodnôt to, čo potrebujú a chcú.
- je funkcia podniku, kt. sa zaoberá riadením všetkých činností, kt. súvisia s analýzou plánovaním, organizáciou a kontrolou, kt. podnik uskutočňuje s cieľom dosiahnutia uspokojenia potrieb spotrebiteľa.

Kľúčové slová:

marketing

otázkyObsah:
 • 1. Marketing jeho úloha a postavenie v ekonomike.
  2. Charakterizujte základné pojmy marketingu (trh, výmena, transakcie a napísať čo to je).
  3. Vymenujte a charakterizujte základné filozofie marketingu.
  4. Charakterizujte marketingové strategické plánovanie.
  5. Vymenujte a charakterizujte základné časti ročného marketingového plánu (8 častí)
  6. Charakterizujte faktory makroprostredia.
  7. Charakterizujte faktory mikroprostredia
  8. Charakterizujte Marketingový informačný systém MIS a jeho štruktúru.
  9. Vymenujte (charakterizujte) časti marketingového výskumu a jeho nástroje.
  10. Vymenujte a charakterizujte kritériá segmentácie na trhu so spotrebným tovarom.
  11. Uveďte príklady na sociálno-demografické a geografické kritériá segmentácie.
  12. Požiadavky efektívnej segmentácie a ich charakteristiky.
  13. Stratégie výberu cieľového trhu a ich charakteristiky.
  14. Kritériá segmentácie trhu produktov pre spracovateľské účely.
  15. Vymenujte a charakterizujte faktory, ktoré ovplyvňujú nákupné správanie spotrebiteľov.
  16. Vysvetlite model spotrebiteľského správania.
  17. Charakterizujte základné typy zákazníkov. Charakterizujte trhy a ich zákazníkov.
  18. Charakterizujte segmentáciu trhu a jej kritériá.
  19. Ako členíme trh organizácií a uveďte charakteristiku jednotlivých trhov.
  20. Charakterizujte distribúciu, distribučný kanál a ako ich členíme.
  21. Definuj produkt, charakterizuj tri úrovne produktu a znázornite ich.
  22. Čo je to životný cyklus produktu, vymenuj a charakterizuj jednotlivé etapy životného
  23. Vymenuj a charakterizuj etapy efektívnej komunikácie.
  24. Vymenuj a charakterizuj zložky komunikačného mixu
  25. Definuj maloobchod a veľkoobchod a charakterizuj základné etapy rozhodovania
  26. Typy a charakteristika rozpočtu na komunikáciu
  27. Aké faktory ovplyvňujú stanovenie ceny produktov a podrobne ich uveďte
  28. Vymenujte a charakterizujte spôsoby stanovenia ceny
  29. Vymenuj a charakterizuj cenové zľavy a vymenuj vlastnosti ceny
  30. Vymenuj a charakterizuj ciele cenovej politiky
  31. Čo je to vertikálny marketingový distribučný systém a charakterizuj hlavné typy vertikálnych marketingových systémov
  32. Čo je to public relations a aké sú jeho základné charakteristiky
  33. Vymenuj a charakterizuj základné rozhodnutia o jednotlivých produktoch
  34. Čo je to produktový mix, uveď a vysvetli jeho základné charakteristiky
  35. Porovnaj stratégie push a pull a graficky ich znázorni
  36. Faktory ovplyvňujúce tvorbu komunikačného mixu a ich charakteristiky
  37. Čo je to podpora predaja a vymenuj jej nástroje
  38. Charakterizuj službu a jej znaky
  39. Aké služby ponúka nezisková organizácia a aké sú špecifiká jej marketingového mixu
  40. Marketingový mix služieb, charakteristika zákazníka a poskytovateľa služby v procese výmeny