Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 611   projektov
11 nových

Národohospodárska politika - online test (2. časť, 24 otázok)

«»
Prípona
.zip
Typ
testy
Stiahnuté
5 x
Veľkosť
13,3 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47892
Posledná úprava
13.04.2021
Zobrazené
85 x
Autor:
Natali9991
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Na deficit ŠR možno pozerať z rozpočtového a fiškálneho hľadiska a to znamená, že:

a) z rozpočtového hľadiska je výsledkom vlády, ktorá sa snaží o oživenie ekonomiky
b) z fiškálneho hľadiska je výsledkom pôsobenia určitých exogénnych faktorov, nezávislých od zámerov vlády
c) žiadna z odpovedí nie je správna
d) z fiškálneho hľadiska je prejavom zlého rozpočtového hospodárenia vlády
e) z rozpočtového hľadiska je prejavom expanzívnej fiškálnej politiky

Hospodárska politika označovaná ako "new deal" predstavuje:

a) intervencionistickú HP, ktorá sa začala realizovať ako reakcia na veľkú depresiu vo Veľkej Británii a bola zameraná na podporu agregátneho dopytu
b) liberálnu HP, ktorá sa začala realizovať v USA po 2. svetovej vojne a bola zameraná na obmedzovanie účasti štátu na riadení ekonomiky
c) intervencionistickú HP, ktorá sa začala realizovať v USA od roku 1933 do začiatku 2. svetovej vojny a bola zameraná na podporu agregátneho dopytu
d) liberálnu HP, ktorá sa začala realizovať vo Veľkej Británii po 2 svetovej vojne a bola zameraná na obmedzovanie účasti štátu na riadení ekonomiky
...

Kľúčové slová:

národohspodárska politika

anglo-americký prúd

mikroekonomická hospodárska politika

Tinbergenovo pravidlo

Tinbergen

deficit

rozpočet

new deal

investícia

sekundárny sektor

platobná bilanciaObsah:
 • Deficit ŠR z rozpočtového a fiškálneho hľadiska.
  "New deal" hospodárska politika.
  Ktorý typ politiky má najväčší účinok na veľkosť investícií v krajine?
  Hospodárska politika podľa anglo-amerického prúdu.
  Tinbergenove pravidlo.
  ...
  Sekundárny sektor národného hospodárstva.
  Homogenizčná funkcia sociálnej politiky.
  Platobná bilancia.
  Makroekonomická integrácia.
  Akceleračná štrukturálna politika.

Zdroje:
 • HABÁNIK, J. - DUDOVÁ, P. - FABUŠ, M. - PALKO, F. - BURÁK, E. Hospodárska politika vybrané kapitoly. 1. vyd. Bratislava: Sprint dva, 2012. 273 s. ISBN 978-80-89393-87-9
 • GREGOVÁ, E.: Hospodárska politika v teórii a praxi. Vydavateľstvo: EDIS. 2015
 • VINCÚR, P. a kol.: Teória prax hospodárskej politiky. Bratislava: Sprint. 2007
 • LUKAČIK, J. a kol.: Hospodárska politika. Sprint dva. 2013
 • OKÁLI, I. a kol.: Hospodárska politika EÚ a Slovenska v EÚ. Bratislava: Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV.2004.
 • EL-AGRAA, A. 2011. The European Union: Economics and Policies. 2011. Cambridge University Press. ISBN 9781107400115
 • BALDWIN, R. 2012. The Economics of European Integration. 2012. McGraw-Hill Higher Education. ISBN 9780077131722, 2015