Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 750   projektov
8 nových

Národohospodárska politika - online test (1. časť, 28 otázok)

«»
Prípona
.zip
Typ
testy
Stiahnuté
31 x
Veľkosť
26,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47891
Posledná úprava
21.12.2021
Zobrazené
456 x
Autor:
Natali9991
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Princíp participácie v sociálnej politike znamená, že:

a) každý zamestnaný člen spoločnosti sa musí podielať na sociálnej pomoci určenej pre nezamestnanných
b) na odstraňovaní nežiaducich dôsledkov sociálnych zmien participuje len štát a charita
c) žiadna z odpovedí nie je správna
d) každý člen spoločnosti musí mať možnosť podielať sa na jej fungovaní
e) každý si musí najprv pomôcť sám a až potom očakávať pomoc od štátu

Deceleračná štrukturálna politika je politika štátu zameraná:

a) žiadna z odpovedí nie je správna
b) na urýchlenie inovačného procesu vo vybraných firmách daného odvetvia
c) na finančnú pomoc firmám v odvetví, ktoré sa nachádza na začiatku svojho životného cyklu
d) na finančnú pomoc firmám, ktoré boli úspešné a dostali sa do dočasných ťažkostí
e) na urýchlenie inovačného procesu všetkých firiem vybraného odvetvia
...

Kľúčové slová:

národohospodárska politika

proexportná politika

liberálny prístup

Euckenovo pravidlo

politika

sociálna politika

štát

guvernér

Eucken

monetárna politika

sloboda

spravodlivosť

demokraciaObsah:
 • Princíp participácie v sociálnej politike.
  Deceleračná štrukturálna politika štátu.
  Rada guvernérov.
  Euckenovo pravidlo.
  Vytláčací efekt v ekonomike.
  ...
  Tri etapy formovania Európskej menovej únie.
  Mundellov princíp pri voľbe nástrojov HP.
  Princíp subsidiarity v sociálnej politike.
  Rozdiel medzi teoretickou a praktickou HP.
  Čo znamená, ak je ekonomika otvorená a svetová cena je vyššia ako domáca cena určitého tovaru?

Zdroje:
 • HABÁNIK, J. - DUDOVÁ, P. - FABUŠ, M. - PALKO, F. - BURÁK, E. Hospodárska politika vybrané kapitoly. 1. vyd. Bratislava: Sprint dva, 2012. 273 s. ISBN 978-80-89393-87-9
 • GREGOVÁ, E.: Hospodárska politika v teórii a praxi. Vydavateľstvo: EDIS. 2015
 • VINCÚR, P. a kol.: Teória prax hospodárskej politiky. Bratislava: Sprint. 2007
 • LUKAČIK, J. a kol.: Hospodárska politika. Sprint dva. 2013
 • OKÁLI, I. a kol.: Hospodárska politika EÚ a Slovenska v EÚ. Bratislava: Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV.2004.
 • EL-AGRAA, A. 2011. The European Union: Economics and Policies. 2011. Cambridge University Press. ISBN 9781107400115
 • BALDWIN, R. 2012. The Economics of European Integration. 2012. McGraw-Hill Higher Education. ISBN 9780077131722, 2015