Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 545   projektov
1 nových

Didaktika praktických činností

«»
Prípona
.doc
Typ
skriptá
Stiahnuté
210 x
Veľkosť
0,2 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
14020
Posledná úprava
03.12.2008
Zobrazené
1 042 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Pojem a predmet didaktiky odborného výcviku ( ďalej len OV )
2. Ciele a úlohy, charakteristika a zvláštnosti vyuč. Predmetu OV
3. Požiadavky kladené na OV
4. Pedagogicko-psychologické princípy vyučovacieho procesu v OV
5. Postup pri osvojovaní si pracovných zručností a prac. návykov. Etapy postupu
6. Obsah vyučovacieho predmetu
7. Didaktická analýza obsahu OV
8. Usporiadania učiva v OV do didaktického systému. Druhy didaktických systémov usporiadania učiva v OV
9. Uplatnenie didaktických zásad vo vyučovaní OV
10. Vyučovacie metódy v OV. Klasifikácia vyučovacích metód.
11. Využívanie slovných vyučovacích metód v OV
12. Využívanie názorných vyučovacích metód v OV
13. Využívanie praktických vyučovacích metód v OV
14. Didaktické funkcie v odbornom výcviku
15. Organizačné formy vyučovania v OV. Klasifikácia a požiadavky kladené na organizačné formy vyučovania
16. Organizačné formy vyučovania v OV z hľadiska kooperatívnych vzťahov
17. Organizačné formy vyučovania v OV z hľadiska vzťahu žiakov k miestu na ktorom sa OV uskutočňuje
18. Organizačné formy vyučovania z hľadiska času, v ktorom OV prebieha
19. Typy vyuč. dní vzhľadom na prioritné didaktické funkcie, ktoré sa v nich majú plniť
20. Pedagogická práca učiteľa praktickej prípravy, jej štruktúra
21. Plánovanie a príprava učiteľa praktickej prípravy na vyučovací proces
22. Tvorivosť vo vyučovacom procese, tvorivosť žiaka, podmienky rozvíjania tvorivosti
23. Tvorivá pedagogická práca učiteľa praktickej prípravy. Oblasti uplatnenia pedagogickej tvorivosti učiteľa ( atmosféra, obsah, učebná práca )
24. Metodiky a koncepcie vyučovacieho procesu v OV podporujúce rozvoj tvorivosti žiakov ( simulačná metóda, inscenačná metóda, brainstorming, metóda čiernej skrinky, problémové vyučovanie, projektové vyučovanie )


Kľúčové slová:

odborný výcvik

učebný plán

učebné osnovy

vyučovacie zásady

vyučovacie metódy

organizačné formy