Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 549   projektov
13 nových

Vývoj hrubého domáceho produktu na Slovensku

«»
Prípona
.doc
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
109 x
Veľkosť
0,6 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
14011
Posledná úprava
22.01.2009
Zobrazené
8 882 x
Autor:
-
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Túto tému seminárnej práce sme si zvolili hlavne z toho dôvodu, že výkonnosť hospodárstva má veľký výnam pre hospodrásku politiku každej krajiny, pretože ovplyvňuje kvalitu nášho života.
Při čítaní odbornej literatúry sme sa dozvedeli informácie, ktoré nám pomohli bližšie pochopiť, akými metódami môžeme výkonnosť ekonomiky merať a aké sú výsledky jej merania.


Obsah:
Úvod ......................................................................................................1
Cieľ práce ................................................................................................ 2
Metodika práce .................................................................................. 2
1. MERANIE VÝKONNOSTI EKONOMIKY …………………… 3
1.1. Makroekonomické veličiny merania výkonnosti ………………….. 3
1.2. Meranie HDP ............................................................. 3
1.2.1. Metódy výpočtu HDP ..................................................... 3
1.2.2. Odvodené veličiny merania výkonnosti ekonomiky ..................... 8
1.3. Ekonomický rast ................................................. 8
1.4. Magický štvoruholník ................................................................... 9
2. VÝVOJ HDP ........................................................................... 10
2.1. Vývoj ekonomiky SR ..................................................................... 10
2.2. Vývoj HDP v období od roku 2000 po rok 2007..................................... 11
2.3. Vývoj reálneho a nominálneho HDP v období rokov 2000 až 2008......... 14
2.4. Produktivita práce ........................................................ 15
2.5. Medzinárodné porovnanie vybraných krajín EÚ............................. 16
2.6. Postavenie poľnohospodárstva v ekonomike SR.................15
3. SÚČASNÁ ŠTATISTIKA A PROGNÓZY PRE ĎALŠÍ ROZVOJ
EKONOMIKY SR ........................................ 19
3.1. Štatistická správa o vývoj. tendenciách v hospodárstve SR v 1.polroku 2008…………. 19
3.2. Prognóza vývoja výkonnosti ekonomiky Slovenska........................... 20
Záver .................................................................... 20
Zoznam použitej literatúry ............................................. 21

Kľúčové slová:

hrubý domáci produkt

hdp

vývoj

slovensko

sr

slovakia

ekonomika

ekonomika slovenska

produktivitaZdroje:
 • Marko Árendáš (2007) Makroekonómia I
 • Ján Lisý a kol. (2005) Výkonnosť ekonomiky a ekonomický rast
 • internetová adresa www.hnonline.sk
 • internetová adresa www.land.gov.sk
 • internetová adresa www.eurostat.sk
 • internetová adresa www.slovstat.sk
 • internetová stránka www.ekonomika.sme.sk
 • internetová adresa Štatistického úradu SR, www.statistics.sk
 • internetová stránka, www.euractiv.sk (23.10.2007) SR má najvyššiu produktivitu práce a najnižšie mzdy
 • internetová stránka, www.wikipedia.sk (okt.2008)
 • internetová stránka, http://referaty.atlas.sk (okt.2008)
 • internetová stránka, http://aktuality.sk (23.10.2008) Slovensko zasiahne skôr Finančná kríza
 • internetová stránka, http://webnoviny.sk (6.11.2008) Slovenskú ekonomiku má pred krízou ochrániť 26 opatrení MH SR, Podľa EK bude rást' hospodárstvo SR najrýchlejšie v únii
 • internetová stránka, http://economy.gov.sk (6.11.2008) Dodatočná informácia k dôvodom reakcie MH SR
 • internetová stránka NBS, www.nbs.sk
 • TASR, (13.9.2008) Spracovateľský proces bude čeliť náročným výzvam