Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 587   projektov
14 nových

Inovačný manažment Uniza

«»
Prípona
.docx
Typ
seminárna práca
Stiahnuté
0 x
Veľkosť
0,9 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
47642
Posledná úprava
29.11.2019
Zobrazené
17 x
Autor:
inge.bukovinska
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
V súčasnosti je za jednu zo základných podmienok výkonnosti a konkurencieschopnosti organizácií považovaná ich inovačná schopnosť. Inovácie vznikajú predovšetkým v podnikateľskej oblasti, kde sa podnikateľské subjekty snažia o udržanie svojej konkurencieschopnosti, udržanie rastu a tá sa stáva hnacou silou inovácií. Za nositeľa inovácií je v trhovej ekonomike považovaný práve podnikateľský sektor, ktorý predstavuje významnú súčasť ekonomík rozvinutých krajín. Inovačný potenciál existuje v každej organizácii, v každom jednotlivcovi. Tvorivosť a schopnosť inovovať sú kľúčovými ľudskými vlastnosťami a v bežnom živote ich využívame v mnohých situáciách a na mnohých miestach, či už vedome alebo nie. Význam inovácií pre výkonnosť ekonomiky a celkový ekonomický rast je nesporný. Medzi hlavné strategické ciele Európskej únie a jej členských štátov vrátane Slovenska je dosiahnuť, aby sa inovácie stali jedným z hlavných nástrojov rozvoja znalostnej ekonomiky a zabezpečili vysoký ekonomický rast. Rok 2009 sa stal európskym rokom tvorivosti a inovácií s cieľom poukázať na význam tvorivosti a kreativity v živote každého z nás.

Kľúčové slová:

Uniza

manažment

konkurenciaObsah:
 • Úvod -2-
  1. Inovačná stratégia a procesný prístup v rozvoji spoločnosti -3-
  1.1 Klasifikačné prístupy -4-
  1.2 Inovácia marketingu -5-
  1.3 Organizačná štruktúra -6-
  1.4 Inovácia procesu -7-
  1.5 Inovácia produktov -7-
  1.6 Inovácia stratégie -8-
  1.7 Inovácia technológie -8-
  1.8 Inovácia a výrobca -8-
  1.9 Implementácia inovácií -11-
  1.10 Inovácia spoločnosti -11-
  1.11 Faktory ovplyvňujúce inovácie -12-
  1.12 Inovácie a firemná kultúra -13-
  2. Spôsob financovania inovačných aktivít -13-
  3. Dopad finančnej krízy na trh sr -13-
  4. Identifikácia firmy top refal obaly, spol. s r.o -15-
  4.1 Právna forma a predmet podnikania top reafal obaly, spol. s r.o. -15-
  4.2 Výrobková politika vo firme top reafal obaly, spol. s r.o. -16-
  4.3 Globalizácia a inovácia ako súčasť (obalového) marketingu -16-
  4.4 Peletovanie - technológia zhutňovania -20-
  Záver -23-
  Použitá literatúra

Zdroje:
 • Uniza