Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 139   projektov
5 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 376   |   Strana 1 / 35


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Podstata, príčiny vzniku a dôsledky inflácie v Slovenskej republike
100,0%
1,6 12x
Poznámky k predmetu Účtovníctvo - všetko potrebné ku skúške
100,0%
0,4 61x
Podnikové hospodárstvo - Neumannová - testy - manažment
100,0%
0,1 13x
Možnosť zapojenia sa SR do globalizačných procesov
100,0%
0,4 15x
Komunikácia a sociálne zručnosti, ako prostriedok zlepšovania vzťahov so študentmi
100,0%
0,1 24x
Segmentácia trhu a výber cieľových skupín (aplikovné na konkrétnu firmu)
100,0%
0,1 34x
Racionalizácia ako faktor formovania poznatkov manažmentu v industriálnej spoločnosti - ako racionalizácia ovplyvňuje súčasný manažment
99,0%
0,1 8x
Štátnicové otázky Mgr. blok 2 - manažment
98,6%
0,1 49x
Marketing - služba vo verejnom záujme - základná škola
98,5%
0,1 10x
Financovanie verejnoprospešných subjektov
98,3%
0,1 35x
Finančný manažment vo verejnom sektore
98,2%
0,2 51x
Využitie marketingu na príklade rodinného podniku
97,9%
1,1 1x
Účtovníctvo I. Víghová - prezentácia
97,8%
0,8 4x
Globálna, svetová, finančná, hospodárska a sociálna kríza a jej dopad na EÚ vrátane SR (vrátane možností riešenia)
97,1%
0,1 57x
Stratégia v cestovnej kancelárii PeTraVel
96,4%
0,1 91x
Kultúra v kontexte medzinárodného podnikania, špecifiká pri obchodných rokovaniach s Čínou a Japonskom
96,4%
0,1 4x
Základná klasifikácia poistení
95,9%
0,1 8x
Štátna pomoc pre malé a stredné podniky v SR
95,8%
0,4 14x
Riziká súvisiace s veľkosťou a štruktúrou dlhu
95,5%
0,1 12x
Úloha a spôsob tvorby stratégie organizácie v podmienkach hospodárskej turbulencie
95,2%
0,1 0x
Tvorba marketingovej stratégie
95,2%
0,1 4x
Štátnicové otázky Bc. Blok B Verejná správa
95,2%
0,4 34x
Teória riadenie a organizácia verejnej správy - Systém kontroly vo Verejnej Správe
95,0%
0,1 4x
Štátnicové otázky Bc. Blok C Manažment
95,0%
0,2 51x
Financovanie dopravy v Slovenskej republike
94,8%
1,0 20x
Prednášky z Teórie verejných financií
94,6%
1,2 24x
Manažment rizika - Filip - Vypracované kontrolné otázky
94,3%
0,9 21x
Teória, organizácia a riadenie verejnej správy - 3 ročník
94,3%
0,4 88x
Analýza stratégie firmy Apple
94,2%
0,3 27x
Dopytovanie a pozorovanie ako vybrané metódy marketingového výskumu
94,1%
0,1 6x
Vypracované testové otázky z personálneho manažmentu
94,0%
0,1 24x
Finančno-ekonomická analýza (poznámky a príklady)
94,0%
0,3 80x
Charakteristika vybraných produktov neživotného poistenia v súkromnej poisťovni Kooperativa
93,9%
0,2 9x
Integračné procesy v EÚ - 50 vypracovaných otázok na skúšku
93,7%
0,2 84x
Národohospodárska politika - vypracované okruhy otázok z knihy Teória a prax hospodárskej politiky
93,6%
0,4 96x
Medzinárodného obchodu - vypracované otázky
93,5%
0,3 87x
Vypracované otázky k predmetu Financie a mena z učebnice VŠEMVS
93,3%
0,2 47x
Manažérstvo rizika vypracované otázky na skúšku
93,1%
0,2 99x
Vypracované otázky na Podnikové hospodárstvo
93,1%
0,5 26x
Vypracované otázky z knihy prof. Sedláka - Základy manažmentu
93,1%
0,3 82x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: