Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 139   projektov
5 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 74   |   Strana 1 / 2


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Príčiny vzniku kyslých dažďov a ich dôsledky
99,1%
2,3 4x
Enviromentalistika - Monitorovanie kvality vôd
93,7%
0,6 4x
Stavebná fyzika
88,4%
30,6 9x
Odvádzanie a čistenie odpadových vôd
88,2%
0,6 6x
Geológia - popis vybraných minerálov a hornín
87,2%
0,1 9x
Analýza podniku
86,3%
0,4 0x
Tepelno-technická norma STN 73 05 40 (tepelná ochrana budov)
81,9%
8,1 12x
Stavebno technické projektovanie- ZADANIE č.1
81,8%
0,8 4x
Matematika 1 - postup výpočtu príkladov
81,6%
0,6 50x
Centrálna sústava síl v rovine - Mechanika zadanie č.1
81,2%
0,7 11x
Numerická matematika, pravdepodobnosť a matematická štatistika
80,2%
0,3 6x
Protierózne opatrenia
80,0%
2,8 2x
Protierózne opatrenia
79,2%
0,1 5x
Tepelné izolácie
77,6%
0,1 3x
Návrh galérie (ateliéru) - projekt
77,1%
35,6 0x
Fyzika (kinematika, dynamika hmotného bodu, dynamika sústavy hmotných bodov, gravitačné pole) - príklady vypracované
73,9%
2,2 4x
Produktivita a konkurencieschopnosť - Stratégia Európa 2020
73,7%
0,1 4x
Náklady a ceny - technologicko-rozpočtový list
73,0%
3,6 1x
Deskriptívna geometria - prednášky
72,9%
2,1 8x
Stavebné inžinierstvo
72,5%
0,3 17x
Úvod do stavebného inžinierstva
72,5%
0,2 56x
Obnova budov (3 vypracované testy)
71,6%
1,4 4x
Drevené nosné sústavy
70,9%
0,2 4x
Hallov jav
69,3%
0,1 3x
Deskriptívna geometria
69,2%
1,6 43x
Príčiny a dôsledky vzniku povodní
67,3%
0,1 7x
Kniznica
67,2%
1,3 3x
Bytový dom
63,1%
1,6 58x
Silová metóda riešenia staticky neurčitých konštrukcií
62,9%
0,2 24x
Priehrada Hoover Dam
62,8%
21,7 6x
Výkres výstuže, kruhová doska
62,7%
0,2 104x
Technické zariadenie budov
62,6%
5,6 31x
Pružnosť (vzorové riešenie 1. zadania)
62,2%
0,1 35x
Základy stavebného inžinierstva
61,7%
0,1 12x
Vzduchotechnika
60,8%
0,2 4x
Rozšírenie základov
60,6%
0,4 6x
Modulovaná koordinácia pozemkov vo výstavbe
60,5%
2,6 0x
Logistické centrá a priemyselné parky
60,3%
0,4 30x
Všeobecná sústava síl v rovine
60,3%
0,8 17x
Matematika 1 - Zbierka úloh z matematiky
59,7%
0,8 363x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: