Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 142   projektov
7 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 1 232   |   Strana 1 / 31


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Regionálne rozdiely v SR a možnosti ich riešenia
99,7%
0,1 1x
Sanácia, reštrukturalizácia, konkurz a likvidácia podniku
99,7%
0,2 47x
Vplyv ekologických činiteľov na premnoženie lykožrúta smrekového (IPS Typographus) v podmienkach ŠL tanapu (O.O. podspády)
99,5%
0,1 1x
Vstup firmy VIJAM, s. r. o. na zahraničný trh
99,2%
0,1 56x
Otázky k skúške z predmetu - Základy lesníctva
98,9%
0,1 2x
Dlhodobý majetok - účtovné a daňové obdobie
98,9%
0,1 1x
Vstup firmy na zahraničný trh (Bio s.r.o. - výroba biopotravín)
98,5%
1,4 28x
Sociálna politika európskej únie a slovenskej republiky - vybrané problémy po reformách
98,5%
1,9 6x
Trh a obchod s listnatým rezivom v Severnej Amerike
98,2%
35,3 7x
Seminárna práca na tému "Outsourcing"
98,0%
0,1 1x
Banková sústava - semestrálny projekt
98,0%
0,1 13x
India a jej účasť v medzinárodnom - svetovom obchode
97,9%
0,2 4x
Priemyselná politika SR ako člena EÚ
97,8%
0,2 5x
Proces výberu zamestnancov a metódy výberu
97,7%
0,1 2x
Motivácia zamestnancov - semestrálna práca
97,3%
0,2 19x
Informačné systémy malých a stredných podnikov
96,8%
0,1 94x
Banková sústava - semestrálka
96,8%
0,1 31x
Vstup na zahraničný trh - prípadová štúdia z medzinárodného obchodu
96,0%
2,3 23x
Drevorezné nástroje - Ploché nože
96,0%
3,0 7x
Informačné systémy na podporu rozhodovania
95,9%
0,1 11x
Podstata činnosti Medzinárodného menového fondu
95,8%
0,1 7x
John Maynard Keynes - prínosy do ekonomickej teórie
95,8%
0,1 7x
Rozpočtová politika EÚ
95,7%
3,0 18x
Drevárske tovaroznalectvo - Produkcia dreva v Brazílii
95,6%
1,4 2x
Organizácia na úrovni ekosystémov, Produkcia a rozklad energie, Produktivita ekosystému
95,6%
0,6 0x
Tuhé znečisťujúce látky v ovzduší, prachové častice, spôsoby hodnotenia a monitoring
95,6%
0,2 3x
Vyhodnotenie meteorologických údajov z regionálnych staníc vo Zvolenskej kotline a okolí Zadanie č.3
95,6%
0,1 14x
Tribologické procesy
95,4%
1,3 105x
Lesnícka bioklimatológia
95,3%
1,0 190x
Analýza zdrojov drevnej suroviny v Ekvádore
95,1%
4,2 1x
Vybrané fyzikálno - mechanické vlastnosti dreva a drevných materiálov - SLIVKA (PRUNUS DOMESTICA)
95,1%
4,9 0x
Odmeňovanie zamestnancov ako motivačný faktor
94,8%
0,1 42x
Etika marketingu
94,8%
0,3 34x
Ventilátory a pohony ventilátorov
94,8%
1,9 3x
Drevárske tovaroznalectvo Program č.1 - Produkcia dreva v Južnej Amerike
94,7%
0,6 14x
Inovančný projekt čokko s.r.o.
94,3%
2,8 5x
Poisťovníctvo, poistenie, funkcie postenia
94,3%
1,0 24x
Analýza medzinárodného obchodu konkrétnej firmy
94,2%
0,6 10x
Krídlo - semestrálna práca
94,1%
1,5 1x
Severoamerická dohoda o voľnom obchode
94,0%
0,1 14x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: