Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 135   projektov
4 nových

Slnečné kolektory

«»
Prípona
.doc
Typ
SOČ
Stiahnuté
35 x
Veľkosť
1,7 MB
Jazyk
slovenský
ID projektu
3164
Posledná úprava
21.05.2013
Zobrazené
1 928 x
Autor:
mohinder
Facebook icon
Detaily projektu
Popis:
Solárne kolektory- teória, Technické ekonomické a ekologické aspekty využívania slnečnej energie
Ekonomické zhodnotenie systémov

Slnko nám dáva energiu. Všetka energia, ktorú spotrebovávame, snáď len s výnimkou jadrovej a geotermálnej energie pochádza zo slnka. Fosílne palivá ako ropa, uhlie či zemný plyn majú pôvod v rastlinných a živočíšnych organizmoch, ktoré by sa bez slnka a fotosyntézy nezaobišli. Energia vody poháňajúca turbíny vodných elektrárni je len dôsledkom kolobehu vody v prírode, poháňaného takisto slnkom prostredníctvom odparovania vody v oceánoch. Veterné elektrárne využívanú prúdenie vzduchu vyvolané nerovnomerným ohrevom jednotlivých častí atmosféry. Ani drevo či iná biomasa ktorú využívame na energetické účely, by neexistovalo bez slnka a fotosyntézy. A nakoniec aj za to že žijeme a dýchame môže slnko, nevyhnutné pre rast rastlín, základnej potravy ľudí i zvierat. Je len paradoxom dnešnej doby, že zo spomínaných foriem slnečnej energie najmenej využívame tú najjednoduchšiu – priamy ohrev, ktorému je venovaná predkladaná práca.

Kľúčové slová:

solárne kolektory

ploché kolektory

kvapalinové kolektory

vzduchové kolektory

vákuové kolektory

využitie solárnych kolektorov

slnečná energiaObsah:
 • Úvod
  1. Solárne kolektory-teoria1.1 História solárnych kolektorov
  1.2 Konštrukcia slnečného kolektora
  1.3 Typy slnečných kolektorov
  1.4 Rozdelenie kolektorov podľa druhu a konštrukčného riešenia
  1.5 Ploché kolektory
  1.6 Kolektory s integrovaným zásobníkom
  1.7 Kvapalinové kolektory
  1.8 Vzduchové kolektory
  1.9 Vákuové kolektory
  1.10 Koncentrujúce kolektory
  1.1.0 Využitie solárnych kolektorov
  1.1.1 Koľko energie kolektor vyrobí
  1.1.2Trh so slnečnými kolektormi vo svete
  1.1.3 Trh so slnečnými kolektormi v EU
  1.1.4 Trh so slnečnými kolektormi na Slovensku
  1.1.5 Potenciál kolektorov
  2. Ciele práce
  3. Metodika
  4. Výsledky práce
  4.1 Návrh solárneho zariadenia na ohrev teplej vody
  4.2 Stanovenie množstvá teplej úžitkovej vody
  4.3 Potreba tepla na TV
  4.4 Návrh kolektorov
  4.5 Potrubie
  4.6. Čerpadlo
  4.7 Zásobníkový ohrievač TÚV
  4.8 Expanzná nádoba
  5. Technické ekonomické a ekologické aspekty využívania slnečnej energie
  5.1 Silné stránky termických solárnych systémov
  5.2 Slabé stránky termických solárnych systémov
  5.3 Spotreba energie v domácnosti
  6. Ekonomické zhodnotenie systémov
  6.1 Finančné náklady
  6.2 Grantové prostriedky
  6.3 Návratnosť investície
  6.4 Modelový príklad návratnosti v porovnaní s elektrickým ohrevom vody
  6.5 Správny okamih na montáž solárneho zariadenia
  6.6 Kombinácia slnečných kolektorov s inými obnoviteľnými technológiami
  7. Záver a diskusia
  8. Resumé
  9. Zoznam použitej literatúry
  10. Prílohy