Hľadaj Zobraz: Univerzity Kategórie Rozšírené vyhľadávanie

44 139   projektov
5 nových


« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Projektov 380   |   Strana 1 / 10


Uni / Názov projektu Kvalita MB Down
Analýza nástrojov podpory rozvoja malého a stredného podnikania v SR
100,0%
1,0 23x
Krízové javy zastupiteľského princípu vládnutia v demokracii
100,0%
0,4 148x
Prevencia sociálno-patologických javov na stredných školách
100,0%
1,1 44x
Zisťovanie prevádzkovej schopnosti strojového parku pomocou diagnostiky
100,0%
14,0 9x
Odolnosť materiálov proti účinkom nástražných výbušných systémov
100,0%
3,7 0x
Možnosti uplatnenia sociálneho pedagóga v oblasti prevencie sociálnopatologických javov
100,0%
0,3 5x
Alternatív értékesítési formák: a csomagküldő kereskedelem, a kereskedelmi automaták és automata boltok, elektronikus (interaktív) kiskereskedelem
100,0%
0,5 0x
Vplyv ekologických činiteľov na premnoženie lykožrúta smrekového (IPS Typographus) v podmienkach ŠL tanapu (O.O. podspády)
99,5%
0,1 1x
Multikulturálna komunikácia - sociálne procesy
99,4%
1,8 8x
Postavenie a úlohy Národnej banky Slovenska
98,9%
0,1 22x
Význam supervízie počas študentskej praxe
98,6%
0,7 2x
3D vizualizácia seizmických vlnových polí
98,6%
1,4 2x
Lokalizácia porúch prostredníctvom závislého testu
98,5%
1,0 0x
Detekcia zvučiek v systémoch automatického prehľadávania audiodát
98,4%
2,8 0x
Finančné investovanie priemyselných podnikov
98,0%
1,4 0x
Využitie marketingu na príklade rodinného podniku
97,9%
1,1 1x
Principy funkční harmonie v jazzu
97,4%
1,0 0x
Riadenie obežných aktív podniku
96,8%
0,8 0x
Vývin narácie v detskej reči
96,6%
4,1 4x
Využitie marketingu v organizácii zaoberajúcej sa distribúciou zdravotníckych prostriedkov
96,3%
1,8 11x
Cyprus - Svetová geografia
96,3%
10,0 3x
Väzba - diplomová práca
95,8%
0,8 4x
Projekt "databáza vedomostného manažmentu" v podmienkach OS SR
95,6%
0,8 0x
Elektronický obchod
95,2%
0,4 83x
Digitálna televízia
95,1%
3,9 0x
Agentové systémy
94,8%
1,5 1x
Tvorba komunikačnej stratégie firmy
93,8%
0,8 45x
Komerčné využitie GNU GPL
92,3%
0,4 4x
Konštrukčná geometria vo vyučovaní matematiky na gymnáziách
92,3%
0,4 0x
Zamestnanecké požitky, druhy, účtovanie a vykazovanie podľa IAS a národnej úpravy
92,3%
0,5 2x
A Rieker Obuv s.r.o. és a Deichmann Obuv s.r.o. reklámtevékenységének és reklámstratégiájának elemzése és összehasonlítása
92,3%
1,5 0x
Marketingový komunikačný mix pre podporu čerpania štrukturálnych fondov EÚ
92,3%
1,2 1x
Edukatívna práca so seniormi v sociálnych zariadeniach
92,3%
0,3 5x
Technologická príprava výroby novozavádzaného výrobku do výrobného procesu
92,3%
2,6 5x
Výukový modul pre podporu predmetu Stavba počítačov
92,3%
3,5 0x
Internet a jeho využitie na zefektívnenie práce manažéra
92,3%
2,3 8x
Učiteľské a žiacke experimenty vo vyučovaní fyziky na SŠ (experimenty s využitím tlakomera)
92,3%
2,0 1x
Internetová aplikácia na platforme asp.net 2 pre mobilné zariadenia
92,3%
3,4 8x
Návrh metodiky merania spokojnosti zamestnancov
91,8%
0,9 1x
Abstraktné behaviorálne typy pre webové služby
91,7%
1,2 0x

« Prvá | ‹ Predošlá | Ďalšia › | Posledná »
Záznamov na stranu:      Strana: